"Przepływ myśli" poezja i fotografia Konstantego Kosiniaka
Dodane przez MMorawiec dnia Listopad 17 2009 11:50:44
List do M.

Moja samotność źrenic rozszerzonych,
patrzących dalej poprzez mgły pytania
o wszystkich rzeczy właściwą istotę.

Umysł, serce zasłony rozsuwa,
dając odpowiedź, która pytania rodzi.
Zaklęte koło myśli rozedrganych,
uczuciem wspartych niczym drzewo wiatrem.

Kosmos myśli.
Jam sobie gwiazdą
Spadającą.
Upadkiem, życzeniem, jego spełnieniem...
Runie niebo kiedyś ?


Konstanty Kosiniak


Listopad to miesiąc sprzyjający zadumie. To czas, kiedy szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli. Naszą powinnością jest pielęgnowanie pamięci o Nich i Ich dokonaniach. I właśnie aby pamięć o niedawno zmarłym Konstantym Kosiniaku oraz Jego dokonaniach przetrwała w naszym środowisku jak najdłużej zorganizowana została w Oleśnie wystawa Jego prac "PRZEPŁYW MYŚLI" - fotografia i poezja. Wystawa ta jest prezentowana już po raz drugi, czyli jest to już jej druga edycja. Po raz pierwszy była wystawiona w listopadzie 2008 roku z inicjatywy i przy wsparciu byłego Prezydenta Tarnowa Mieczysława Bienia przy współpracy Marka Mielaka oraz Artura Kosiniaka w Pałacu w Janowicach.

Wernisaż wystawy w Oleśnie odbył dokładnie w rok po jej I edycji, czyli także 9 listopada 2009 roku. Uświetniły go swoją obecnością osoby dzięki którym ona powstała, czyli Prezydent Tarnowa Mieczysław Bień; Marek Mielak oraz brat autora prezentowanych prac Artur Kosiniak z małżonką Teresą. W otwarciu wystawy uczestniczyła także najbliższa rodzina oraz przyjaciele Pana Konstantego, czyli tato Konstanty Kosiniak (senior), siostra Mariola Kosiniak , siostra Danuta Baziak z rodziną ; przyjaciele Tadeusz Kruk, Andrzej Szulczyński, Danuta Bazia, Tomasz Wojcik oraz kolega z czasów szkolnych Dariusz Fela. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli min. także Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Ewa Drzazga ; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński ; V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie Ryszard Pikul ; Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Gruszowie Wielkim Dorota Bzduła ; Zastępca Dyrektora ZSP w Brniu Aleksandra Toczek ; Radni Rady Gminy Olesno z Przewodniczącym Rady Gminy Leszkiem Nowakiem na czele ; Dyrektor GOK w Oleśnie Wanda Chlastawa ; Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie Barbara Wójcik ; Dyrektor SP w Ćwikowie Halina Dojka ; nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół w Oleśnie i Ćwikowie, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olesnie ; czytelnicy oraz przyjaciele biblioteki. Było to spotkanie niecodzienne, bardzo wzruszające, upływające w atmosferze skupienia i zadumy. Przyczyniły się do tego zarówno prezentowane prace, jak również osoba ich autora, a właściwie to Jego nieobecność, który pomimo tak młodego wieku odszedł nagle do "Domu Ojca" i nie mógł się cieszyć swoim sukcesem. Miał jednak szczęście, gdyż na swojej krótkiej drodze życia spotkał wspaniałych i życzliwych ludzi oraz serdecznych i oddanych przyjaciół, którzy dbają o to aby pamięć o Nim pozostała żywa. To właśnie oni podzielili się ze zgromadzonymi gośćmi wspomnieniami i refleksjami zawiązanymi z osobą Pana Konstantego. Jako pierwszy zabrał głos Prezydent Mieczysław Bień, który nie tylko w bardzo ciepłych słowach wspominał autora, ale zwrócił także uwagę na tematykę prezentowanych prac, które przedstawiają rzeczy zwykle, na które my nie zwracamy uwagi, w sposób niezwykły. W imieniu najbliższych przyjaciół Pana Kostka, swoimi wspomnieniami podzielił się Tadeusz Kruk. Z kolei w imieniu rodziny głos zabrał brat Artur Kosiniak.

Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim przygotowany pod kierunkiem Pani Lucyny Krzanowskiej, a wystąpili: skrzypce I - Anna Michalczyk, skrzypce II - Lucyna Krzanowska, gitara - Ewelina Michalczyk, fortepian - Alicja Michalczyk. Na program muzyczny złożyły się następujące utwory: Sonatina F-dur-Cornelius Gurlitt ; etiuda "Indice" ; ballada rockowa "Carrie" i "Sarabanda". Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec i Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec.

Konstanty Kosiniak pochodzi z Olesna, do którego wracał bardzo często nie tylko odwiedzając rodzinę, czy przyjaciół.
W 2002 roku był współorganizatorem wystawy fotograficznej Jego przyjaciela Andrzeja Szulczyńskiego, która była prezentowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. Było to wspólne przedsięwzięcie Pana Kostka, Biblioteki i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Olesno. Dał się wtedy poznać jako człowiek pełen energii, pasji oraz planów na przyszłość, życzliwy, pogodny i wrażliwy na piękno otaczającego nas świata.
Od urodzenia związany był z Olesnem gdzie spędził dzieciństwo, wczesną młodość i gdzie nadal mieszka Jego najbliższa Rodzina – tato, siostra Danuta i siostra Mariola. Urodził się w 1972 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Ukończył Szkołę Podstawową w Oleśnie, a później Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Był absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów na stałe związany z Tarnowem, gdzie mieszkał i pracował zawodowo najpierw w Urzędzie Skarbowym, a później w Urzędzie Miasta Tarnowa, gdzie piastował stanowisko Kierownika Referatu Egzekucji.
Fotografią interesował się od bardzo dawna. Pierwsze zdjęcia wykonywał jeszcze starym aparatem Zenit i sam wywoływał.
W 2005 roku zaczął swoje prace zamieszczać w Internecie na fotogalerii. Jego zdjęcia zafascynowały ludzi, którzy również tam wystawiali swoje fotografie. Znalazł wśród nich wielu przyjaciół, którzy bardzo cenili Jego prace. Jak bardzo mogą świadczyć bardzo wzruszające wpisy na fotogalerii, które się ukazały po Jego śmierci.
Pan Konstanty lubił fotografować rzeczy, na które nikt nie zwróciłby uwagi. Jednocześnie potrafił nadać swym pracom tak dowcipne tytuły, że budziło to u wielu zdziwienie lub uśmiech np. zdjęcie Srebrem kiedyś byłam; przedstawiające zwykłą łyżeczkę do herbaty wetkniętą w starą deskę.
Największe wrażenie wywołuje zdjęcie Pogodzenie; przedstawiające twarz Matki Boskiej z jakiegoś nagrobka. Jest to twarz pełna bólu i całkowitego pogodzenia z tym co się stało. Dużo fotografował części starych nagrobków ; nawet z cmentarza parafialnego w Oleśnie. Zresztą jeżeli ktoś dobrze się przyjrzy wystawionym fotografiom i jednocześnie dobrze zna nasz cmentarz to powinien odnaleźć fragment cmentarza na jednej z nich.
Ostatnio Pan Konstanty zaczął interesować się kierunkiem sztuki pod nazwą decentryzm. Jego dwie fotografie: „Trzy kolory” i „Nowy Świat” były wystawione – niestety już po Jego śmierci – na wystawie „Decentryzm” w Ostrowcu Świętokrzyskim w lipcu 2008 roku.

Śmierć zaskoczyła Go w Paryżu w maju 2008 roku, gdzie wyjechał aby spotkać się z ludźmi, którzy również interesowali się tym kierunkiem. Chciał pogłębić swoją wiedzę, wymienić doświadczenia – niestety los chciał inaczej....

Wystawa czynna do 24 listopada 2009 roku w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie, a jej organizatorami są Wójt Gminy Olesno i Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.

Więcej zdjęć Konstantego Kosiniaka można obejrzeć w galerii użytkowników na stronie: http://fotogaleria.org/

Z kolei zdjęcia z wernisażu wystawy w Oleśnie dostępne są także na stronie: http://www.reporters.pl/