"Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji"
Dodane przez MMorawiec dnia Grudzień 08 2009 14:09:47
"Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji" to kolejna wystawa prezentowana w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie. Powstała ona w ramach projektu zrealizowanego pod tym samym tytułem przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Realizację projektu koordynowała konsultant MCDN ODN w Tarnowie Elżbieta Czas, natomiast opiekę artystyczną sprawował Michał Poręba. Wystawę stanowi 14 kompozycji tworzących "łańcuch", wykonanych w różnych technikach. Oprócz malarstwa olejnego wykorzystano także takie techniki jak: batik, tkanina unikatowa, fotografia, elementy origami, colage. Kompozycje tworzące wystawę powstały wg następującej zasady: "Pierwsza osoba wykonała obraz zainspirowany wierszem. Praca ta stała się inspiracją dla następnego uczestnika łańcucha. Kolejna osoba otrzymywała tylko pracę poprzednika nie znając początkowych wytworów". Łańcuch rozpoczęła Barbara Wójcik malując obraz do własnego wiersza "Bal róż". Kolejne prace stanowiące "Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji" wykonali: Barbara Bubel, Anna Wrona, Magdalena Latawska-Honiksz, Barbara Wójtowicz, Tomasz Dudek, Anna Mądel, Elżbieta Czas, Marzena Ryś, Barbara Smorczewska, Michał Poręba, Ryszard Ostrowski, Marek Surmacz i Ewa Wąż. Prace plastyczne zostały wzbogacone cyklem wierszy autorstwa Ryszarda Ostrowskiego, który inspirował się poszczególnymi obrazami i powiązaniami między nimi.

Wernisaż wystawy w Oleśnie odbył się 4 grudnia 2009 roku. Wśród przybyłych gości znaleźli się autorzy prac Barbara Wójcik, Barbara Bubel, Anna Wąż, Ryszard Ostrowski. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli także Ksiądz Proboszcz Jan Rybak, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Ewa Drzazga, Dyrektor ZSP w Brniu Jarosław Boryczka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński, V-ce Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie Ryszard Pikul, Wiceprezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP Czesław Mosio, Dyrektor GOK w Oleśnie Wanda Chlastawa, Dyrektor ZOSiP w Oleśnie Marek Nowak, Dyrektor SP w Oleśnie Jarosław Bartoń oraz V-ce Dyrektor Zofia Janeczek, Dyrektor SP w Ćwikowie Halina Dojka. W spotkaniu licznie uczestniczyli także nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół w Oleśnie, Brniu i Ćwikowie, rodzina i przyjaciele autorów prac, miejscowi artyści, czytelnicy i przyjaciele biblioteki w Oleśnie. W ramach uroczystego otwarcia wystawy Elżbieta Czas przybliżyła pomysł i ideę projektu, zasady powstawania prac oraz przedstawiła efekty podjętych działań. Spotkanie uświetnił program poetycki "Warkocz sztuk. Łańcuch inspiracji" w wykonaniu autorów prac Barbary Wójcik, Ryszarda Ostrowskiego oraz uczniów Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie przygotowany pod kierunkiem Danuty Pierzchała i Ryszarda Ostrowskiego. Na program złożyły się wiersze autorstwa Ryszarda Ostrowskiego stanowiące dopełnienie prac plastycznych oraz wiersz Barbary Wójcik pt. "Słowem, obrazem, sercem", który jest świetnym podsumowaniem całego przedsięwzięcia. Na zakończenie gospodarze spotkania, którymi byli Sekretarz Gminy Janusz Plata i Kierownik Biblioteki Małgorzata Morawiec wręczyli adresy okolicznościowe na ręce Pani Elżbiety Czas dziękując za udostępnienie wystawy oraz na ręce Pana Ryszarda Ostrowskiego z wyrazami uznania dla pięknych strof, które są uzupełnieniem wystawy. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy artystycznej przyjęły przyjęły także Panie Barbara Wójcik, Barbara Bubel i Ewa Wąż.
Wystawie towarzyszyła ekspozycja pięknych aniołów wykonanych techniką decoupage przez uczennice ZSP w Brniu pod kierunkiem Pani Joanny Janus.

Zaprezentowana poezja oraz prace plastyczne spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zgromadzonych gości, którzy nie szczędzili słów uznania, podziwiając zarówno mistrzostwo słowa Pana Ostrowskiego jak również talent autorów wszystkich obrazów, podkreślając ich oryginalność, sposób podjęcia tematu oraz perfekcyjność wykonania prac.

Wystawę można zwiedzać w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie do 22 grudnia 2009 r. w godzinach 8.00-16.00