NATURA 2000
Dodane przez MMorawiec dnia Marzec 24 2010 10:59:44

NATURA 2000 to tytuł wystawy prezentowanej w świetlicy Urzędu Gminy
w Oleśnie przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego
w Oleśnie. Na wystawę złożyły się prace plastyczne uczniów oraz plakaty edukacyjno-informacyjne. Wystawa przygotowana została pod kierunkiem Pani Elżbiety Dymon przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Oleśnie. Hasłem przewodnim wystawy była ochrona dzikich ptaków, zwłaszcza gatunków objętych Programem NATURA 2000. Prezentowane prace odznaczały się oryginalnością ujęcia tematu, różnorodnością zastosowanych technik plastycznych i materiałów oraz estetyką wykonania.
Cała wystawa miała zarówno wymiar artystyczny jak również poznawczy, gdyż w sposób niekonwencjonalny przybliżała istotę i cele Programu NATURA 2000.