XVI Gminny Konkurs Recytatorski
Dodane przez MMorawiec dnia Maj 13 2010 13:38:57
"Z NAUKĄ I WIARĄ JANA PAWŁA II IDŹMY PRZEZ ŻYCIE" to tytuł Projektu zrealizowanego w związku z obchodami
5 rocznicy śmierci Jana Pawła II. Jego celem było przypomnienie oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży twórczości i nauczania tego wybitnego Polaka. W ramach Projektu przeprowadzono dwa konkursy: XVI Gminny Konkurs Recytatorski, który przebiegał pod hasłem "Twórczość Jana Pawła II łączy młodych ludzi" oraz Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Dlaczego Jan Paweł II jest moim autorytetem". Finał projektu odbył się 30 kwietnia 2010 r. w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie i obejmował konkurs recytatorski oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Do konkursu recytatorskiego przystąpili uczniowie wszystkich szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Olesno, łącznie 44 osoby. Recytacje oceniało Jury w składzie:
Przewodnicząca Ewa Drzazga (Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej) ; Wanda Chlastawa (Dyrektor GOK w Oleśnie) ; Krystyna Chmura oraz Marek Nowak (Dyrektor ZOSiP w Oleśnie). Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
I Kategoria wiekowa (Przedszkola) równorzędne wyróżnienia za udział w konkursie dla wszystkich uczestników
II Kategoria wiekowa (uczniowie Klas I-III)
I miejsce Wiktoria Wajda
II miejsce Aleksandra Morawiec ; Aleksandra Kamykowska (równorzędne)
III miejsce Adrianna Łysik
III Kategoria wiekowa (uczniowie klas IV-VI)
I miejsce Anna Wątroba
II miejsce Justyna Zawalska ; Elżbieta Urbaszewska (równorzędne)
III miejsce Agnieszka Machacz ; Barbara Pulnik (równorzędne)
IV Kategoria wiekowa (gimnazjum)
I miejsce Natalia Morawiec
II miejsce Urszula Bubel
III miejsce Piotr Skowron
V Kategoria wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
I miejsce Justyna Barszcz .

Fundatorami nagród byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej ; Wójt Gminy Olesno i Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.

Z kolei Gminny Konkurs Plastyczny adresowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum i przystąpiło do niego łącznie 29 osób. Prace oceniane były z podziałem na prace plastyczne i literacko-plastyczne, a oceniało je Jury w składzie: Przewodnicząca Wanda Chlastawa oraz członkowie Krystyna Chmura ; Janina Plata i Barbara Bubel, które przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I Kategoria wiekowa (kl. I-III) prace plastyczne
I miejsce Kamil Kmieć ; Jakub Pszczoła (równorzędne)
II miejsce Rafał Ziemian
III miejsce Klaudia Król
Wyróżnienia Dawid Dymon ; Tomasz Owsiak (równorzędne)
II Kategoria (kl. IV-VI)
Prace plastyczne
I miejsce Gabriela Dziarmaga
II miejsce Katarzyna Kądzielawa
III miejsce Agnieszka Słota
Wyróżnienie Paulina Oleś
Prace literacko-plastyczne
I miejsce Tomasz Szczebak
III miejsce Michał Dorosz
III Kategoria Wiekowa (gimnazjum)
I miejsce Urszula Bubel
II miejsce Katarzyna Polak
III miejsce Agnieszka Wojtas
Prace literacko-plastyczne
II miejsce Damian Bartoń
III miejsce Karolina Pilas.

Fundatorami nagród w tym konkursie byli Wójt Gminy Olesno ; Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Przewodniczącą Janiną Niemiec na czele oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie.

Patronat nad całym Projektem sprawowała Rada Gminy w Oleśnie - Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy, a głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia byli Wójt Gminy Olesno oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie we współpracy z Siostrą Janiną Staszałek.

Pokonkursową wystawę prac pt. "Dlaczego Jan Paweł II jest moim autorytetem" można zwiedzać w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie do dnia 28 maja 2010 r w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.