XX Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka
Dodane przez MMorawiec dnia Październik 01 2010 13:20:58
"Tak szybko płynie czas-
znów spadają kasztany
....
znowu jagody czeremchy zostawiają cierpkość w ustach
a od ciężaru soczystych gron pochyla się kalina
jak szybko płynie czas -
znów spadają kasztany..."
Jurij Zavgorodniy


Rok szybko minął i do Olesna po raz kolejny zawitała nie tylko jesień kalendarzowa, ale także literacka. Dnia 21 września 2010 r. gościliśmy wybitnych autorów biorących udział w XX Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Tym razem byli to Ks. Wacław Buryła z Krośnic - kapłan, poeta, propagator kultury ; Wojciech Piotrowicz z Wilna (Litwa) - fizyk, poeta, prozaik, tłumacz, publicysta, dziennikarz ; Jurij Zavgorodniy z Kijowa (Ukraina) - prozaik, poeta, tłumacz.

Przed rozpoczęciem spotkania autorskiego pisarze dzięki przychylności Proboszcza Parafii w Oleśnie zwiedzili zabytkowy Kościół Parafialny. Ks. Prałat Jan Rybak osobiście przyjął gości i w niezwykle zajmujący sposób przedstawił historię i zgromadzone w świątyni zabytki sztuki sakralnej.

Na spotkaniu autorskim autorzy w barwny sposób nie tylko zaprezentowali swój dorobek literacki ale także udowodnili, że warto czytać poezję, gdyż dzięki temu życie staje się lepsze i piękniejsze. W swoich wystąpieniach, zaprawionych momentami również sporą dozą humoru, odkryli rąbek tajemnicy dotyczącej początków swojej twórczości, która jak w przypadku wszystkich sławnych i wybitnych literatów miała swój początek w przysłowiowej "szufladzie". Publiczność poznała także kilka ciekawostek z życia codziennego naszych gości, niekiedy zabawnych, a niekiedy bardzo pouczających i nostalgicznych. Spotkanie poprowadził
Ks. Wacław Buryła, który potrafił wytworzyć niepowtarzalny klimat i sprawić, że spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze.

Fakt, że gościliśmy tak znamienitych autorów sprawił, że zgromadziła się równie wspaniała i znamienita publiczność. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili:
Ks. Prałat Jan Rybak - Proboszcz Parafii w Oleśnie ; Ryszard Ostrowski - Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, a prywatnie poeta, prozaik i malarz ; Ewa Drzazga - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej ; Jadwiga Kusior - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej ; Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury ; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej ; V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie Ryszard Pikul ; Barbara Wójcik Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, a prywatnie poetka i malarka ; Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu ; Lucyna Mirecka Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu ; Wanda Chlastawa Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie ; Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Marek Nowak ; Dyrektorzy Szkół Podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Olesno: Jarosław Bartoń, Maria Demida, Halina Dojka, Leokadia Kogut i Barbara Gierczyk ; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olesno Jadwiga Lech oraz Radne Teresa Ryczek i Janina Kopyto ; bibliotekarki z zaprzyjaźnionych bibliotek szkolnych ; nauczyciele ; czytelnicy i przyjaciele biblioteki ; delegacje młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Oleśnie, Gimnazjum w Olesnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.
Na zakończenie spotkania Dyrektor Barbara Wójcik w imieniu Wójta Gminy Olesno podziękowała za spotkanie i wręczyła pamiątkowe albumy okolicznościowe pt. "Piękno odnalezione" . Goście otrzymali także pamiątki regionalne, czyli upominki zdobione motywami "zalipiańskimi".

Po zakończonym spotkaniu autorskim w Oleśnie goście już tradycyjnie udali się do Zalipia i zwiedzili Kościół Parafialny oraz Dom Malarek, gdzie spotkali się z władzami samorządowymi.
W Zalipiu mieliśmy zaszczyt gościć także innych uczestników Jesieni Literackiej, a byli to: Irena Kaczmarczyk z Krakowa ; Lam Quang My z Wietnamu i Andrzej Walter z Gliwic.

Obchody XX Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej na terenie Gminy Olesno zorganizowano przy wsparciu finansowym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przy współpracy Gminnego Ośrodka w Oleśnie z/s w Domu Malarek w Zalipiu.

Ks. Wacław Buryła
Kapłan, poeta, propagator kultury – ur. w Pruchniku k/Jarosławia – jego wiersze drukowały m.in. takie pisma jak: RADOSTOWA, METAFORA, OKOLICA POETÓW, LITERACKA POLSKA, DEKADA LITERACKA, NADWISŁOCZE, GOŚĆ NIEDZIELNY, NIEDZIELA… Laureat wielu konkursów poetyckich – autor 42 pozycji książkowych – ostatnio wydrukował trzy tomiki poetyckie: „Zapach nieba”, „Popiół z marzeń” i „Dogonić Światło” – jego wiersze znalazły się także w wielu antologiach poetyckich oraz były prezentowane w wielu stacjach radiowych i telewizyjnych – jego wiersze były tłumaczone na język włoski, francuski, ukraiński, litewski, czeski i arabski – Przygotował antologie poetyckie: „Cud który trwa”. Wiersze o Janie Pawle II i „Na naszych oczach”. Wiersze o ks. Jerzym Popiełuszce. – Zorganizował 13 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego„O ludzką twarz człowieka”. Z okazji 25-tej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II zorganizował Pielgrzymkę Poetów do Papieża Poety.

Wojciech Piotrowicz
Pseud. Wojciech Radłowski - fizyk, poeta, prozaik, tłumacz, publicysta, dziennikarz. Urodzony w zaścianku Obiejucie rej. Święciański. Absolwent Wydziału Matematyczno–Fizycznego Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1966–68 pracował w Ośrodku Obliczeniowym w Wilnie, następnie w latach 1970–81 w Ośrodku Obliczeniowym Centralnego Urzędu Statystycznego Litwy jako inżynier i kierownik działu; w latach 1981–1983 był dziennikarzem dziennika polskojęzycznego „Czerwony Sztandar” w Wilnie, w latach 1983–91 redaktorem w redakcji audycji w języku polskim Radia Litewskiego, od 1991 do 2000r. redaktor w redakcji audycji w języku polskim Telewizji Litewskiej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego Polaków na Litwie, następnie Związków Polaków na Litwie. Współpracował z polskim teatrem amatorskim, założonym przez Aleksandra Czernisa i Jerzego Ordę w 1962 roku, śpiewał w zespole „Wilia”. Jest autorem zbiorów poezji: Nec mergitur (1992), Nad zgiełk (1995); zbiorków prozy Igła i spowiedź. Gawędy wileńskie (1998), Podzwonne sośnie (1998); tłumaczeń m.in. Jonas Śela, We dwoje (1999) redaktor pracy zbiorowej Jerzy Orda – wilnianin z wyboru (1999), Igła i spowiedź, W głąb i z bliska (2005), teksty publikował w antologiach, m.in. Sponad Wilii cichych fal (1985), Współczesna polska poezja Wileńszczyzny (1986), teksty piosenek, artykułu prasowe, materiały radiowe i telewizyjne. Jest tłumaczem poezji litewskiej m.in. wydał przekłady: Pamięć. Wiersze poetów litewskich (Warszawa 1995), Barwy i dygresje (Wilno 2002), przekładał też wiersze z języka ukraińskiego i białoruskiego. Zaprojektował nagrobek Jerzego Ordy na cmentarzu wileńskim Rossa (1990). W 1990 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. Barbary Sadowskiej, 1997 i 1999 Nagrodę Literacką im. Witolda Hulewicza, odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006).

Jurij Zavgorodniy
Urodził się 14 lipca 1940 roku w okręgu Dniepropietrowskim na Ukrainie. Dzieciństwo i młodość spędził na Rosji. Obecnie mieszka w Kijowie. Prozaik, poeta, tłumacz. Jest autorem kilkunastu książek poetyckich m.in. „Przecieka między palcami piasek” (1993), „Na czas rozstania” (1995), „Na przełomie czasu” (1998), „Prawda i wiara” (2003) oraz czterech powieści, m.in. „Za co?” (2003), „Idą naprzeciw siebie” (2004), „Za długi dzień Cz.” (2005) – poświęcona katastrofie w Czarnobylu. Laureat prestiżowych nagród literackich: im. Pawła Ticzina, Włodzimierza Sosjurija, Olesja Gonczara, Iwana Koszeliwcza, Międzynarodowej Nagrody Literackiej w Monachium. Tłumacz literatury z języka łotewskiego, polskiego, słowackiego i białoruskiego. Publikował w Belgii, Niemczech, Polsce, Rosji, Słowacji, Francji, na Łotwie i Białorusi.