"Biblioteka przyszłości-przyjazna użytkownikom" Projekt realizowany z udziałem środków MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dodane przez MMorawiec dnia Listopad 17 2010 09:00:21
"Biblioteka przyszłości - przyjazna użytkownikom" to tytuł Projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie z udziałem środków MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Działanie uzyskało dofinansowanie Ministra w ramach Programu "Infrastruktura Bibliotek". Projekt obejmuje budowę toalet dla pracowników i użytkowników biblioteki w Oleśnie, remont jej lokalu oraz zakup wyposażenia dla Filii Bibliotecznej w Zalipiu.
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi 62 790,00 zł. z czego 45 000,00 zł. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostała kwota ze środków Organizatora.
Ukończenie zadania zaplanowane zostało na 31 grudnia 2010 r.