II Małopolski Intergracyjny Turniej w Kręgle
Dodane przez MMorawiec dnia Czerwiec 26 2017 12:50:18
Fantastyczna atmosfera, piękna sportowa rywalizacja i wybuchy szczerej radości towarzyszyły niezwykłemu wydarzeniu, które miało miejsce 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

W Kręgielni „Azyl” Olesno odbył się II Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy. Organizatorami byli Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec. Oficjalnego otwarcia II Małopolskiego Integracyjnego Turnieju w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy dokonali: Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej Beata Partyńska oraz organizatorzy Irena Kawa Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz Małgorzata Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie.

Do rozgrywek przystąpiło 10 drużyn z Małopolski reprezentujących następujące ośrodki: Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS Gorlice, ŚDS Dąbrowica, ŚDS Nowodworze, ŚDS Oświęcim, ŚDS Oleśnica, ŚDS Siedlec, ŚDS Niepołomice, ŚDS Nowy Sącz, ŚDS Pałecznica, ŚDS Kraków oś. Szkolne 30.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli znamienici goście: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Marek Kopia, Przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowa Tarnowska Jacek Sarat, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinspektor Bogusław Chmielarz, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł.asp.Ewelina Fiszbain, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego,Edukacji i Zdrowia Mariola Smolorz, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. inż. Mariusz Klimaj, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej Beata Partyńska, Sekretarz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Małgorzata Kułaga, Skarbnik Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Halina Sarat, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” ze Szczucina Bogdan Sosin, Magdalena Skrzyniarz ze Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Kierownicy placówek biorących udział w rozgrywkach.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwali sędziowie: Mateusz Miodowski oraz Paweł Świętochowski. Rozgrywki wzbudziły wiele emocji, walka była bardzo wyrównana i chociaż jak na wstępie zaznaczono, że nie wynik był ważny ale samo spotkanie się i wspólne spędzenie czasu, to jednak wyróżniono drużyny oraz indywidualne osoby, które zdobyły największą ilość punktów.

W rozgrywkach drużynowych:
I miejsce – ŚDS Pałecznica 677 pkt
II miejsce – ŚDS Oświęcim 675 pkt
III miejsce – ŚDS Niepołomice 630 pkt

W rozgrywkach indywidualnych:
I miejsce – Krzysztof Ligęza - ŚDS Oświęcim 112 pkt
II miejsce – Dawid Stoga – ŚDS Oświęcim – 111 pkt
III miejsce – Mariusz Osika – ŚDS Dąbrowica 108 pkt


Wszyscy uczestnicy turnieju uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami. Laureaci I, II i III miejsc zarówno w rozgrywkach drużynowych jak i indywidualnych dodatkowo nagrodzeni zostali pucharami. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach otrzymała dyplom okolicznościowy oraz nagrodę rzeczową. Fundatorem medali i pucharów był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

O wręczenie pucharów, dyplomów, medali i nagród poproszeni zostali: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Marek Kopia, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowa Tarnowska Jacek Sarat, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinspektor Bogusław Chmielarz, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. inż. Mariusz Klimaj oraz Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie Dh Czesław Mosio.

Dodatkowo zwycięska drużyna reprezentująca ŚDS z Pałecznicy zdobyła Puchar Przechodni Starosty Dąbrowskiego, który wręczył Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Marek Kopia.

Wsparcia przy organizacji turnieju udzielili: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.

Słowa wdzięczności organizatorzy kierują także na ręce właścicieli prywatnych firm, którym uczestnicy turnieju zawdzięczają nagrody rzeczowe oraz poczęstunek, a są to: Jan Konieczny Zakład Usług Samochodowych w Oleśnicy, Łukasz Surowiec MCU Małopolskie Centrum Ubezpieczeń Dąbrowa Tarnowska, Jerzy Fido Sanit-Bud Dąbrowa Tarnowska, Salomea Kozioł Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej, Małgorzata Dariusz Oleś Zakład Piekarniczo – Cukierniczy w Oleśnie. Serdeczne podziękowania skierowane zostały także do Naczelnika Ochotniczej Straż Pożarnej w Oleśnie Dh Czesława Mosio.
Dziękujemy wszystkim, którzy w tych trudnych czasach otwarli swoje serca i wsparli naszą inicjatywę.

II Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy wzbudził wiele pozytywnych emocji i spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem zarówno ze strony uczestników jak i zaproszonych gości, co pozwoli żywić nadzieję, że będzie on kontynuowany w następnych latach.

Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Link