Biblioteki w Oleśnie i Zalipiu w nowej odsłonie
Dodane przez MMorawiec dnia Styczeń 10 2011 10:33:53


Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie zakończyła realizację projektu „Biblioteka przyszłości – przyjazna użytkownikom”, który obejmował budowę toalet dla biblioteki w Oleśnie oraz zakup wyposażenia dla Filii Bibliotecznej w Zalipiu. Zadanie zrealizowano z udziałem środków MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. W jego ramach wybudowano i wykończono 3 oddzielne toalety dla pracowników i czytelników placówki w Oleśnie, która dotychczas nie dysponowała własnym zapleczem sanitarnym. Warunki architektoniczne umożliwiły dobudowanie odpowiednich pomieszczeń do obecnie zajmowanego przez bibliotekę lokalu (do południowej ściany zewnętrznej) i połączenie ich z biblioteką za pomocą wewnętrznego przejścia. Filia Biblioteczna w Zalipiu pozyskała nowe meble, czyli: 11 regałów na książki, szafkę katalogową, stolik czytelniany oraz 5 krzeseł. Całość zadania zamknęła się kwotą 62 790,46 zł., z czego 45 000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”, a 17 790,46 zł ze środków Organizatora, czyli Gminy Olesno.

Dzięki przychylności władz lokalnych, czyli Wójta Gminy Olesno oraz Rady Gminy Olesno dodatkowo, poza projektem został przeprowadzony generalny remont lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, który obejmował wymianę całej instalacji elektrycznej wraz z punktami oświetleniowymi, wymianę podłogi – płytki zastąpiono wykładziną termozgrzewalną, gipsowanie i malowanie ścian. Z budżetu biblioteki uzupełnione zostało natomiast wyposażenie meblowe biblioteki w tym min. 3 regały dwustronne, szafka do zaplecza socjalnego, biurko pod komputer.

Środki pozyskane z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Organizatora na rozbudowę, remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie oraz Filii Bibliotecznej w Zalipiu pozwoliły poprawić warunki lokalowe, zapewnić dostęp do najbardziej elementarnych wygód, podnieść standardy pracy, poprawić komfort pracy pracownikom i czytelnikom bibliotek korzystającym z czytelni oraz uczestniczącym w imprezach kulturalnych. Dzięki realizacji projektu możliwe stało się rozszerzenie oferty usług zgodnie z oczekiwaniami i wymogami użytkowników oraz stworzenie wizerunku placówek nowoczesnych, estetycznych i przyjaznych czytelnikom.