Wystawa "HISTORIA LUDZI NAGROBKAMI PISANA"
Dodane przez MMorawiec dnia Marzec 28 2011 12:21:19

"HISTORIA LUDZI NAGROBKAMI PISANA" to tytuł wystawy przygotowanej przez społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu prezentowanej w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie. Ekspozycję stanowią zdjęcia nagrobków oraz materiał opisowy w tym także mapki poszczególnych cmentarzy z umiejscowionymi na nich grobami przedstawionymi na fotografiach. Wystawa prezentuje także sylwetki osób, które w szczególny sposób zapisały się w dziejach Powiatu Dąbrowskiego, których nagrobki znajdują się na miejscowych cmentarzach oraz historie tych cmentarzy.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 22 marca 2011r. W trakcie spotkania młodzież zaprezentowała przygotowaną ekspozycję, przedstawiła historię poszczególnych cmentarzy oraz sylwetki osób prezentowanych na wystawie.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: V-ce Starosta Dąbrowski Robert Pantera ; Ks. Krzysztof Trzepacz ; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olesno Jadwiga Lech oraz Radna Teresa Ryczek ; Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Ewa Drzazga ; Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie Marta Warias ; Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski ; V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Krakowie Ryszard Pikul ; Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie Wanda Chlastawa ; Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie Barbara Wójcik ; V-ce Dyrektor SP w Oleśnie Zofia Janeczek ; Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Ćwikowie i Wielopolu Halina Dojka i Maria Demida ; Dyrektor Przedszkola w Zalipiu Barbara Gierczyk ; emerytowany Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie Krystyna Chmura ; Bibliotekarka z biblioteki szkolnej w Oleśnie Renata Ryczek ; nauczyciele z ZSP w Brniu, Gimnazjum i SP w Oleśnie ; pracownicy Urzędu Gminy w Oleśnie ; delegacja młodzieży z Gimnazjum w Oleśnie oraz czytelnicy i przyjaciele biblioteki.

Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec; Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Jarosław Boryczka.

Po zakończonej prezentacji Wójt Gminy wręczył adresy okolicznościowe nauczycielom, którzy kierowali pracą młodzieży,
a byli to Barbara Grzebieniowska; Katarzyna Matusik-Kapuściak i Marcin Kapuściak. Podziękowania za całokształt współpracy zarówno z biblioteką jak i z samorządem gminnym otrzymał także Dyrektor Jarosław Boryczka, który w swoim wystąpieniu pokreślił, że jest dumny z osiągnięć swoich uczniów i podziękował im oraz zaangażowanym w projekt nauczycielom za jego realizację.
Słowa uznania dla całej społeczności szkoły skierował także V-ce Starosta Dąbrowski Robert Pantera gratulując pomysłu i inicjatywy, dzięki którym powstała wystawa.

W związku z tym, że spotkanie stanowiło swego rodzaju inaugurację działalności biblioteki w nowowyremontowanych i rozbudowanych pomieszczeniach Dyrektor Biblioteki Małgorzata Morawiec podziękowała władzom samorządowym, Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy za umożliwienie realizacji projektu związanego z rozbudową biblioteki i wyposażeniem w meble biblioteczne Filii w Zalipiu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków koniecznych na pokrycie udziału własnego oraz za przeprowadzenie generalnego remontu lokalu biblioteki w Oleśnie. Serdeczne podziękowania skierowane zostały także do pracowników Urzędu Gminy w Oleśnie oraz Druhów z OSP w Oleśnie, a szczególności byli to: Arkadiusz Morawiec, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac pod kątem dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz Zbigniew Ryczek, Czesław Mosio, Jan Owca, którzy służyli pomocą przy wszelkich pracach związanych z przenoszeniem księgozbioru i wyposażenia. Panowie Ci brali udział przy wszystkich pracach związanych zarówno z remontem, jak również na co dzień często angażowani są w bieżącą działalność biblioteki zwłaszcza przy przygotowywaniu imprez kulturalnych. Słowa podziękowania skierowane zostały do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali bibliotekę w trakcie realizacji projektu, służąc czy to pomocą fizyczną czy też dobrą radą.

Jak powiedziała Wisława Szymborska "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci" . Dzięki inicjatywie społeczności ZSP w Brniu oraz licznej obecności tak znamienitego grona gości na otwarciu wystawy pamięć ta w lokalnym środowisku jest pielęgnowana, a dokonania osób, które kiedyś tu żyły i pracowały przetrwa długie lata. Z kolei dla młodzieży praca nad wystawą, gromadzenie i opracowywanie materiałów stanowiło piękną i ciekawą lekcję historii i patriotyzmu.