"Ścieżki Wolności" - przegląd programów artystycznych
Dodane przez MMorawiec dnia Listopad 22 2018 12:05:11

15 listopada 2018 roku w Domu Strażaka w Ćwikowie odbył się przegląd programów artystycznych pt. „Ścieżki wolności” przygotowanych przez wszystkie placówki oświatowe i opiekuńcze z terenu Gminy Olesno.

Było to kolejne działanie podjęte w ramach Projektu pn. „Odnowienie miejsca pamięci oraz umocnienie świadomości historycznej i tożsamości narodowej mieszkańców Ćwikowa i regionu", który realizowany był przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie, a dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci.

Wszystkie prezentowane na przeglądzie programy miały charakter patriotyczny i dedykowane były naszej ojczyźnie. Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność obejrzenia uroczych i niezwykle wzruszających występów przedszkolaków z Ćwikowa, Olesna, Wielopola i Zalipia. W dalszej kolejności swoje zachwycające umiejętności i talenty zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych w Dąbrówkach Breńskich, Oleśnie, Pilczy Żelichowskiej, Wielopolu i Zalipiu oraz Gimnazjum w Oleśnie. Jako ostatni wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, którzy swoim wyjątkowo wymownym występem wywołali wśród publiczności łzy wzruszenia, a także owacje na stojąco.
Przegląd zakończył krótki występ przygotowany przez członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec złożyła serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych za bardzo dobrą współpracę podczas organizacji tego przedsięwzięcia, jak również za zaangażowanie w wielu innych inicjatywach podejmowanych przez bibliotekę. Wyrazy uznania skierowane zostały do Marioli Chwałek Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, Joanny Dyjak Dyrektor Przedszkola w Oleśnie, Grażyny Dziubla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielopolu, Barbary Gierczyk Dyrektor Przedszkola w Zalipiu, Ireny Kawa Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Leokadii Kogut Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalipu oraz Jarosława Bartonia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnie, Jarosława Boryczki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Tadeusza Kołtona Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich i Benedykta Owierczuka Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej. Adres okolicznościowy odczytał Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.
Podziękowania złożono również sponsorom, dzięki którym po raz kolejny w Ćwikowie udało się zorganizować ważne wydarzenie, a byli to: Radny Powiatowy Marian Szajor oraz radni Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak i Janusz Morawiec.

Wyrazy wdzięczności skierowano także do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie tej niezwykłej uroczystości, w tym do Barbary Cholewa, Danuty Zych, członków Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami swoi” w Oleśnie, Urszuli Sajdera, Agnieszki Herduś, Druhów z OSP Ćwików i OSP Olesno oraz do wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę inicjatywę, a którzy nie zostali wymienieni imiennie.

Po części artystycznej wszyscy reprezentanci poszczególnych szkoły i placówek opiekuńczo-wychowawczych zostali zaproszeni na poczęstunek. Następnie utworzona została kolumna marszowa, która przeszła pod Pomnik poległych w latach 1914-1921 oraz 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze, czym oddany został hołd bohaterom, którzy poświęcili swoje życie w obronie naszej ojczyzny.